300000

VND

/ PER NIGHT

PHÒNG 303 (DOUBLE ROOM)

Hotel London

2 GUESTS

15 m2

300000 VND / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

02/17/2020

300000 VND

02/18/2020

300000 VND

02/19/2020

300000 VND

02/20/2020

300000 VND

02/21/2020

300000 VND

02/22/2020

300000 VND

02/23/2020

300000 VND

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

02/24/2020

300000 VND

02/25/2020

300000 VND

02/26/2020

300000 VND

02/27/2020

300000 VND

02/28/2020

300000 VND

02/29/2020

300000 VND

03/01/2020

300000 VND

NEXT WEEK

DAY

PRICE

03/02/2020

300000 VND

03/03/2020

300000 VND

03/04/2020

300000 VND

03/05/2020

300000 VND

03/06/2020

300000 VND

03/07/2020

300000 VND

03/08/2020

300000 VND

WEEK PRICE

PHÒNG 303 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn, thông thường dành cho những cặp vợ chồng hoặc dành cho những người có thể nằm chung với nhau. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

room Services

Welcome Drink

Private Bathroom

Swimming Pool

Television

Wifi

Bike Rental

CHECK-IN

28

Th2
CHECK-OUT

29

Th2
GUESTS

1

NIGHTS

1

Similar rooms

Hotel London

PHÒNG 101 (DELUXE TWIN ROOM)

4 GUESTS

30 m2

PHÒNG 101 (DELUXE TWIN ROOM) - phòng có 02 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 600000 VND

Hotel London

PHÒNG 201 (DELUXE DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

20 m2

PHÒNG 201 (DELUXE DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 400000 VND

Hotel London

PHÒNG 202 (DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

15 m2

PHÒNG 202 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 300000 VND