600000

VND

/ PER NIGHT

PHÒNG 203 (DELUXE TWIN ROOM)

Hotel London

4 GUESTS

30 m2

600000 VND / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

06/29/2020

600000 VND

06/30/2020

600000 VND

07/01/2020

600000 VND

07/02/2020

600000 VND

07/03/2020

600000 VND

07/04/2020

600000 VND

07/05/2020

600000 VND

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

07/06/2020

600000 VND

07/07/2020

600000 VND

07/08/2020

600000 VND

07/09/2020

600000 VND

07/10/2020

600000 VND

07/11/2020

600000 VND

07/12/2020

600000 VND

NEXT WEEK

DAY

PRICE

07/13/2020

600000 VND

07/14/2020

600000 VND

07/15/2020

600000 VND

07/16/2020

600000 VND

07/17/2020

600000 VND

07/18/2020

600000 VND

07/19/2020

600000 VND

WEEK PRICE

PHÒNG 203 (DELUXE TWIN ROOM) - phòng có 02 giường lớn, thông thường dành cho những cặp vợ chồng hoặc dành cho những người có thể nằm chung với nhau. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

 

room Services

Welcome Drink

Private Bathroom

Swimming Pool

Television

Wifi

Bike Rental

CHECK-IN

08

Th7
CHECK-OUT

09

Th7
GUESTS

1

NIGHTS

1

Similar rooms

Hotel London

PHÒNG 102 (DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

15 m2

PHÒNG 102 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 300000 VND

Hotel London

PHÒNG 302 (DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

15 m2

PHÒNG 302 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 300000 VND

Hotel London

PHÒNG 103 (DELUXE TWIN ROOM)

4 GUESTS

30 m2

PHÒNG 103 (DELUXE TWIN ROOM) - phòng có 02 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 600000 VND