300000

VND

/ PER NIGHT

PHÒNG 202 (DOUBLE ROOM)

Hotel London

2 GUESTS

15 m2

300000 VND / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

12/02/2019

300000 VND

12/03/2019

300000 VND

12/04/2019

300000 VND

12/05/2019

300000 VND

12/06/2019

300000 VND

12/07/2019

300000 VND

12/08/2019

300000 VND

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

12/09/2019

300000 VND

12/10/2019

300000 VND

12/11/2019

300000 VND

12/12/2019

300000 VND

12/13/2019

300000 VND

12/14/2019

300000 VND

12/15/2019

300000 VND

NEXT WEEK

DAY

PRICE

12/16/2019

300000 VND

12/17/2019

300000 VND

12/18/2019

300000 VND

12/19/2019

300000 VND

12/20/2019

300000 VND

12/21/2019

300000 VND

12/22/2019

300000 VND

WEEK PRICE

PHÒNG 202 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn, thông thường dành cho những cặp vợ chồng hoặc dành cho những người có thể nằm chung với nhau. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

room Services

Welcome Drink

Private Bathroom

Swimming Pool

Television

Wifi

Bike Rental

CHECK-IN

14

Th12
CHECK-OUT

15

Th12
GUESTS

1

NIGHTS

1

Similar rooms

Hotel London

PHÒNG 101 (DELUXE TWIN ROOM)

4 GUESTS

30 m2

PHÒNG 101 (DELUXE TWIN ROOM) - phòng có 02 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 600000 VND

Hotel London

PHÒNG 303 (DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

15 m2

PHÒNG 303 (DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 300000 VND

Hotel London

PHÒNG 201 (DELUXE DOUBLE ROOM)

2 GUESTS

20 m2

PHÒNG 201 (DELUXE DOUBLE ROOM) - phòng có 01 giường lớn. Kích thước giường là 2m x 1.6m.

BOOK NOW FROM 400000 VND